Νέα Γενιά Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών: Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος

01.02.2023

Sito Seedkeepers Network

Προτείνουμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος να υπερασπίσει τη χώρα από την χωρίς έλεγχο εισβολή της νέας γενιάς γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ).

Εδώ και 20 χρόνια όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις και η Κοινωνία έχουν τοποθετηθεί ενάντια στην καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφος της χώρας.
Για την προστασία των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και της γεωργίας, ζητούμε σαφή τοποθέτηση της Ελλάδας στο ερχόμενο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενάντια στην πρόταση αποδυνάμωσης της ισχύουσας νομοθεσίας για τους νέους ΓΤΟ. Σας προτείνουμε να συμβάλλετε στην αποτροπή της χωρίς έλεγχο εξάπλωσης τους.

Για περισσότερα πατήστε εδώ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Sito Seedkeepers Network

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ