Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης

12.01.2023

corn seeds in a paper boat

6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες
Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης
Διασώζουμε τις τοπικές ποικιλίες – Χρησιμοποιούμε τις τοπικές ποικιλίες

Ανησυχώντας για τις συνεχή παραμέληση των τοπικών ποικιλιών, λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας, των νόμων και των πολιτικών, που αφορούν τους σπόρους και την πνευματική ιδιοκτησία,  η 6η Επιστημονική Συνάντηση Τοπικών και Γηγενών Ποικιλιών υιοθέτησε τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερα πατήστε εδώ: Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης

Being concerned about the continuous neglect of landraces by modern and industrial agricultural, seed and intellectual property laws and policies, during the Sixth Scientific Meeting of Landraces and Indigenous Varieties the Thessaloniki Declaration was adopted.

Read more: Thessaloniki-Declaration

corn seeds in a paper boat

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ