Πώς ζητάμε σπόρο

1. Εντοπίζουμε το Φυτικό Είδος που μας ενδιαφέρει είτε από την κατηγορία “Φυτικά Είδη” είτε από την αντίστοιχη Ομάδα/Διατηρητή του Δικτύου Σιτώ.

2. Στην κάθε καρτέλα ποικιλίας αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας με την Ομάδα/  Διατηρητή και ο τρόπος αποστολής, ο οποίος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον Διατηρητή.

3. Επικοινωνείτε με τον Διατηρητή.

4. Για την αποστολή των σπόρων συνήθως χρειάζεται να ταχυδρομήσετε στον Διατηρητή προπληρωμένο φάκελο. Πιθανοί εναλλακτικοί τρόποι αποστολής αναγράφονται στην καρτέλα της ποικιλίας ή συζητούνται με τον Διατηρητή.