Η επιστημονική ομάδα Μ. Κουτσίκα-Σωτηρίου, Α. Λ. Τσιβελίκας και Χ. Γκόγκας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας  έχουν ανακοινώσει τα ακόλουθα σε σχέση με τα λαχανικά:
Δυσάρεστη διαπίστωση: τα συστατικά της θρεπτικής αξίας αυτών στις εμπορικές ποικιλίες είναι μειωμένα ή έχουν χαθεί σε σχέση με τις τοπικές ποικιλίες.

Διαβάστε Περισσότερα