Τα νέα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα να παραμείνουν υπό αυστηρό έλεγχο και με επισήμανση!

01.04.2022
LETTUCE SEEDS - ΣΠΟΡΟΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

420.000 Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν να παραμείνει σε ισχύ η σημερινή νομοθεσία για τη νέα γενιά των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Να παραμείνει η υποχρέωση αξιολόγησης και σήμανσης!

Αυτή η καμπάνια έκλεισε στις 20 Νοεμβρίου

Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν να συγκεντρώσουμε περισσότερες από 420.000 υπογραφές!

Οι μεγάλες εταιρείες χημικών προϊόντων και σπόρων θέλουν να προωθήσουν νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) στην αγορά, επιβάλλοντας τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα στα χωράφια μας και τα πιάτα μας χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε.

Οι εταιρείες αυτές ασκούν εδώ και χρόνια πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξαιρέσουν τους νέους ΓΤΟ από τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τους ΓΤΟ, προβάλλοντας αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με υποτιθέμενα οφέλη για τη βιωσιμότητα, τη μείωση των φυτοφαρμάκων και το κλίμα.

Επειδή όμως κατέχουν πατέντες για τους σπόρους που έχουν κατασκευαστεί με αυτές τις τεχνικές, το πραγματικό τους κίνητρο παραμένει η αύξηση των κερδών τους. Ένας τέτοιος απόλυτος έλεγχος των σπόρων από τη βιομηχανία θα απειλήσει σοβαρά τη γεωργική βιοποικιλότητα στο σύνολό της καθώς και την αυτονομία των γεωργών σε σπόρους.

Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να εξαιρέσει τους νέους ΓΤΟ, τους οποίους αποκαλεί Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (ΝΓΤ), από τις ισχύουσες διαδικασίες έγκρισης που ήδη περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τους ΓΤΟ.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι παλαιοί και οι νέοι ΓΤΟ υπόκεινται σε έγκριση της ΕΕ, η οποία εξασφαλίζει την αξιολόγηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τη διαφάνεια για τους παραγωγούς και τους γεωργούς και τη σαφή επισήμανση για τους καταναλωτές. Η εξαίρεση των νέων ΓΤΟ από τη νομοθεσία, θα εμποδίζει τους γεωργούς, τους παραγωγούς τροφίμων, τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τους πολίτες να επιλέξουν τρόφιμα χωρίς ΓΤΟ.

Έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε τι τρώμε και τι καλλιεργούμε στα χωράφια μας!

 

  • Οι νέοι ΓΤΟ είναι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης. Όλοι οι ΓΤΟ πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρή αξιολόγηση της ασφάλειας τους και να επισημαίνονται ως γενετικά τροποποιημένοι, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για τους πολίτες και τους γεωργούς.
  • Πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες σχετικά με τους κινδύνους των νέων ΓΤΟ, για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την υγεία, για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στους γεωργούς και το διατροφικό σύστημα, καθώς και έρευνες για την ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης.
  • Οι κυβερνήσεις (και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην ΕΕ) πρέπει να προωθήσουν και να υποστηρίξουν αποδεδειγμένες λύσεις για μια βιώσιμη και ανθεκτική στο κλίμα γεωργία, όπως οι αγροοικολογικές πρακτικές και η βιολογική γεωργία, και να προστατεύσουν την ελευθερία των βελτιωτών (οι οποίοι δημιουργούν νέες ποικιλίες), να δραστηριοποιούνται χωρίς να περιορίζονται από το εύρος ισχύος των πατεντών.

 

Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πάρουν σθεναρή θέση ενάντια σε κάθε προσπάθεια εξαίρεσης νέων ΓΤΟ από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τους ΓΤΟ και να υποστηρίξουν

  • τους ήδη υποχρεωτικούς ελέγχους ασφάλειας,
  • τη διαφάνεια και την επισήμανση για όλους τους ΓΤΟ,

ώστε να υπάρχει εγγύηση για

  • την ασφάλεια των τροφίμων μας,
  • την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος
  • την ελευθερία των επιλογών μας.
LETTUCE SEEDS - ΣΠΟΡΟΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close